Θέλω να πετάξω

Κείμενα και εικόνες: Αγγελική Μακρή, 1977