Η μάσκα μου

Εκολίνες, μολύβι, κολάζ, αερογράφος. 1985